SEKUENTZIA DIDAKTIKOA DISEINATZEN (4.formazio saioa: dinamizatzaileekin 2.mintegia)

Ikaskuntza kooperatiboan aurrera pausoak egiteko asmoz IKASKIDE proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetako dinamizatzaileekin formazio eta elkartruke saioak izaten ditugu. Gaurkoa dinamizatzaileekin egin dugun 2. mintegia izan da.

Oraingoan ikaste kooperatiboa sistematikoki bideratzeko sekuentzia didaktikoa nola diseinatu ikasi dugu. Sekuentzia didaktikoa lagungarri zaigu ikaskuntza modu kooperatiboan(ikasten ikasi+elkarrekin ikasi) bideratzeko unean  kontutan hartu beharreko guztiak(konpetentzia espezifikoak, orokorrak, ikaskidetzaren printzipioak, teknika kooperatiboak, ebaluazioa) aurreikusi eta horien arabera ikaskuntza diseinatu eta aurrera eramateko gelaratzeko orduan.

 Hala ba, ikaskidetzan ikasteko sekuentziak diseinatzeko saiakera egin dugu eta sekuentzia didaktikoaren faseak identifikatu ditugu denon artean:  sarrera fasea, garapen fasea, ekoizpen aurreko hausnarketa fasea, ekoizpen/aplikazio fasea eta ekoizpen/aplikazio ondorengo hausnarketa fasea(edo ebaluaketa).

 Ostean fase horietako bakoitza modu kooperatiboan aurrera eramateko(ikaskidetzaren printzipioekin koherentzian alegia) kontutan hartu beharrekoak identifikatu ditugu. Link honetan deskargatu ditzakezue saio horretan identifikatu genituen kontutan hartzekoak zeuen ikaskidetza proiektuen gelaratzea prestatzeko sekuentziak diseinatzeko orduan erabiltzeko: SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN URRATSAK DISEINATZEKO GIDA: URRATS BAKOITZEAN KONTUTAN EDUKITZEKOAK.

Bestetik fase horietako bakoitzean  erabili daitezkeen estrategia kooperatiboak zeintzuk diren ere ezagutu dugu. Alegia, sekuentzia didaktikoaren urratsak bakoitza garatzeko unean  identifikatu ditugun kontutan izateko aldagaia horiek(aurreko paragrafoan azaldutakoak) bermatuko dituzten estrategiak zeintzuk izan daitekeen aztertu dugu. Link honetan deskargatu ditzakezue: IKASKIDETZA TALDEETAN ELKARKIDETZA GARATZEKO BALIOGARRI IZAN DAITEZKEEN ESTRATEGIAK.

Bi tresna hauekin dagoeneko prest gaude ikaskidetza proiektuak diseinatu, gelaratu eta ostean ebaluatzeko, eta ondorioz etengabeko hobekuntza zikloan sartzeko unean unean ikaskidetza proiektu eraginkorragoak bideratuz.

Sekuentzia didaktikoa eraikitzeko gida

Nola eraiki hezkuntza kooperatiboaren bidez lantzeko sekuentzia didaktiko bat? Zeintzuk dira ezinbestean kontuan hartu beharreko puntuak? Nondik abiatu? Zein(tzuk) estrategia erabili?

Ondoko txostenean, sekuentzia eraikitzerako orduan kontuan hartu beharreko puntuak azaltzen dira, motzean.

Gida hau ez da aurrera eraman nahi duzun sekuentzia partikular hori eraikitzeko formula magikoa, baina ahaztu ezinezko zenbait urrats gogoan izaten lagunduko dizuelakoan gaude.

Egin ezazu klik beheko estekan eta… ea baliagarri zaizun!

Sekuentzia eraikitzeko gida

Formazio saioetan erabilitako materiala

Formazio saioetan ez dugu material teoriko handirik erabili. Egia esan, partaideen eguneroko praktikatik abiatutako hausnarketa izan da nagusi formazio saio gehienetan.

Hausnarketa hori dinamika, teknika eta jolas kooperatibo anitzak erabiliz eraman da aurrera, eta praktika horietatik abiatuta heldu gara teorizaziora. Partaideek eurek, egunerokoko praktika aztertuz, identifikatu dituzte teorian adituak direnek identifikatutako ezaugarri, printzipio, arazo eta irtenbide berak (teorikoek eurek egin duten moduan).

Hala ere, eta sekuentzia didaktikoaren diseinuan lagungarri izan daitekeen tresnatxoa jarri da, azken saioan, partaideen esku. Behean atxikitako artxiboan  aurki dezakezu tresna hori (pdf formatuan).

Sekuentziaren diseinua

Ikaskide proiektua

IKASKIDE PROIEKTUA

Aurrekariak  

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak buruturiko gogoeta estrategikoa:

“Formazio kooperatiboan aurreratzea unibertsitatez kanpoko hezkuntza mailetan, bai lanbide hezkuntzan, baita bigarren hezkuntzan ere. Horretarako formazio materialen ekoizpena ahalbidetuko da eta bere inplementaziorako Administrazioaren elkarlana eta kolaborazio-eredua aurreikusiko dira”

Adituen iradokizunak:

“Komenigarria izango litzateke hezkuntzari bi orientazio osagarri ematea.

  • Lehenengo mailan, pixkanaka bestea ezagutzea.
  • Bigarrengoan, eta bizitza osoan zehar, proiektu komunetan parte hartzea …

Hortaz, eskola hezkuntzak bere programetan gazteak oso txikitatik lankidetza proiektuetan ikasten hasteko nahikoa denbora eta aukera eskaini behar ditu” (Delors, J., 1999:100)

Xedeak

  • Ikaskidetzaren kultura eta balioak, mugimendu kooperatiboaren izaera adierazten dutenak, eta “elkarrekin bizitzen eta lan egiten” (pertsonarteko harremana, parte hartze demokratikoa, elkarlana eta talde lana, gizarte bizikidetzarako arauak, aniztasuna, arazoen ebazpena) konpetentziaren uztarketa eta garapena:

“Aprender a vivir juntos, comprender al otro y entender la interdependencia a través de la participación en proyectos comunes y del desarrollo de capacidades ligadas al análisis y resolución de conflictos sobre la base del entender al otro.” (Delors, 1999)

  • Ikaskidetzaren bidez “ikasten ikastea” konpetentziaren garapena (ulermenean oinarritutako pentsamendua, pentsamendu sortzailea, pentsamendu kritikoa, erabakiak hartzea, arazoen ebazpena, baliabide kognitiboen erabilera).

“competencia necesaria para organizar y regular el aprendizaje, en solitario y en grupos; para adquirir, procesar, evaluar y asimilar nuevas piezas del saber; y para aplicar estas competencias en una variedad de contextos, incluyendo la resolución de problemas y el aprendizaje en casa, en la formación/educación, en el trabajo y en la sociedad.” (Comisión Europea, 2002)

  •  “Komunikatzen ikasi” konpetentziaren garapena (entzuten ikasi, galdetu, argudiatu, eztabaidatu, kontzientzia sozio-komunikatiboa, gizarte komunikabideen baliabideak, IKTak). Komunikazioa ama hizkuntzan,

“La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sensaciones y hechos tanto oralmente como por escrito en todo tipo de contextos sociales, en el trabajo, en casa y durante el tiempo libre.” (Comisión Europea, 2002)

  • Ikaskidetzaren bidez “Ekintzailetasuna” konpetentziaren garapena (informazioa hartzea eta gordetzea, ideia berriak eta konponbideak lantzea, ideiak gauzatzea, inpaktuaren ebaluazioa).

 “La iniciativa emprendedora en este sentido tiene una parte activa y una pasiva: la tendencia a hacer cambios uno mismo, pero también la habilidad de dar la bienvenida y apoyar la innovación traída por factores externos aceptando el cambio, responsabilizándose de las acciones de cada uno, positivas o negativas, terminar lo que se haya comenzado, saber a dónde vamos, fijar objetivos e ir en su busca, y tener la motivación para lograr el éxito”. (Comisión Europea, 2002)

Sortutakoak

  • Oinarrizko materialak
  • Teknikak eta dinamikak
  • Sekuentzia Didaktikoa eratzeko prozedura