IKASKIDETZA proiektuaren berri JAKINGARRIAK aldizkarian

jak

JAKINGARRIAK izeneko HUHEZIko aldizkariak  Ikaskide proiektuaren berri eman du. Mariam Bilbatua, Ana Usabiaga eta Ainara Artetxe proiektuko aholkulariek  idatzitako Ikasleen Ikaskide taldeak eta irakasleen ikasarea”  izeneko artikulua argitaratu dute aldizkarian.

Jakingarriak aldizkaria HUHEZIren eskutik dator orain inoiz baino berritzaileago web orri berriarekin sarean merezi duen lekua hartuta.  Aldizkari honek helburu du euskarazko dokumentu gaurkotuak eta berritzaileak eskaintzea lagunduko dutenak hezkuntza erronkei aurre egiten eta ikasle zein hezkuntza profesionalen  zalantzei erantzuten. Ikuspegi pedagogiko eta esperientzia metodologiko berritzaileak eskaintzeaz arduratzen dela esan dezakegu. Hezkuntzako profesionalek edo profesionalak izateko bidean daudenek eskuragarri duten bibliografia gehiena gaztelaniaz edo ingelesez dago. Errealitate honi aurre egiteko,  HUHEZIk konpromisoa  hartu du Jakingarriak aldizkariaren bidez ikuspegi pedagogiko eta esperientzia metodologiko berritzaileak euskaraz eskaintzeko.

Kasu honetan gure IKASKIDE proiektua izan da aldizkariko protagonista.

 “Taldean aritzea ez da elkarlanean eta kooperazioan lan egitearen sinonimo, ez da Ikaskidetza. Ikaskidetza honela definitzen dugu: taldean eta kooperazioan egiten den ikaskuntza”. Hala diote proiektuaren arduradun diren Mariam Bilbatua, Ana Usabiaga eta Ainara Artetxek Ikasleen Ikaskide taldeak eta irakasleen ikasarea” artikuluan. Bertan azaltzen digute Ikaskidetzaz ari garenean zertaz dihardugun eta Euskal Herriko ikastetxeetan Ikaskidetza sustatzeko darabilgun metodologia (irakasleen sarea) zein modutan gauzatzen den.

Gonbitea egiten dizuegu artikulua irakurtzeko (link honetan klik egin eta behin aldizkarian web orrian zaudetela artikuluaren sarreraren behealdean dagoen “Detalles” hitzari sakatu artikulua osorik ikusteko), Jakingarriak aldizkariaren web orri berria bisitatzen duzuen bitartean. Ziur intereseko gaiekin topo egiten duzuela!

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA DISEINATZEN (4.formazio saioa: dinamizatzaileekin 2.mintegia)

Ikaskuntza kooperatiboan aurrera pausoak egiteko asmoz IKASKIDE proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetako dinamizatzaileekin formazio eta elkartruke saioak izaten ditugu. Gaurkoa dinamizatzaileekin egin dugun 2. mintegia izan da.

Oraingoan ikaste kooperatiboa sistematikoki bideratzeko sekuentzia didaktikoa nola diseinatu ikasi dugu. Sekuentzia didaktikoa lagungarri zaigu ikaskuntza modu kooperatiboan(ikasten ikasi+elkarrekin ikasi) bideratzeko unean  kontutan hartu beharreko guztiak(konpetentzia espezifikoak, orokorrak, ikaskidetzaren printzipioak, teknika kooperatiboak, ebaluazioa) aurreikusi eta horien arabera ikaskuntza diseinatu eta aurrera eramateko gelaratzeko orduan.

 Hala ba, ikaskidetzan ikasteko sekuentziak diseinatzeko saiakera egin dugu eta sekuentzia didaktikoaren faseak identifikatu ditugu denon artean:  sarrera fasea, garapen fasea, ekoizpen aurreko hausnarketa fasea, ekoizpen/aplikazio fasea eta ekoizpen/aplikazio ondorengo hausnarketa fasea(edo ebaluaketa).

 Ostean fase horietako bakoitza modu kooperatiboan aurrera eramateko(ikaskidetzaren printzipioekin koherentzian alegia) kontutan hartu beharrekoak identifikatu ditugu. Link honetan deskargatu ditzakezue saio horretan identifikatu genituen kontutan hartzekoak zeuen ikaskidetza proiektuen gelaratzea prestatzeko sekuentziak diseinatzeko orduan erabiltzeko: SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN URRATSAK DISEINATZEKO GIDA: URRATS BAKOITZEAN KONTUTAN EDUKITZEKOAK.

Bestetik fase horietako bakoitzean  erabili daitezkeen estrategia kooperatiboak zeintzuk diren ere ezagutu dugu. Alegia, sekuentzia didaktikoaren urratsak bakoitza garatzeko unean  identifikatu ditugun kontutan izateko aldagaia horiek(aurreko paragrafoan azaldutakoak) bermatuko dituzten estrategiak zeintzuk izan daitekeen aztertu dugu. Link honetan deskargatu ditzakezue: IKASKIDETZA TALDEETAN ELKARKIDETZA GARATZEKO BALIOGARRI IZAN DAITEZKEEN ESTRATEGIAK.

Bi tresna hauekin dagoeneko prest gaude ikaskidetza proiektuak diseinatu, gelaratu eta ostean ebaluatzeko, eta ondorioz etengabeko hobekuntza zikloan sartzeko unean unean ikaskidetza proiektu eraginkorragoak bideratuz.

Ikaskuntza Kooperatiboan erreferente

 Gurekin Ikaskide proiektuan parte hartzen duen BIHOTZ GAZTEA ikastetxeak urrian “Más educación, más cooperación, mejor futuro”  lelopean  Galizian UECOEk (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza) antolatutako kongresuan parte hartu zuen Ikaskidetza esperintziak Espainiako beste ikastetxeekin konpartitzeko.

Esperientzia honen berri ematen digute euren ikastolako web orrian:

 http://www.bihotzgazteaikastola.net/index.php/archives/9676Imagen

 

IKASKIDETZA eta KONPETENTZIAK (3.formazio saioa: dinamizaileekin 1.mintegia)

Gure formazio saioak eremu  edo maila guztietara heltzea nahi dugula aldarrikatu dugu orain artean sarearen metaforarekin. Gure helburua Ikastetxeetako irakasleak euren kabuz, autonomiaz Ikaskidetza proiektua aurrera eramatea da. Horretarako  euren(irakasleen) arteko kooperazioa sustatzea ezinbestekoa da; baina formazio saioetara datozen irakasletara ez ezik, ikastetxe bakoitzeko beste irakasleetara edo irakasle taldeetara ere iritsi nahi dugu. Hala ba, ikastetxeetako irakasle gehitsuenak inplikatzea lortzea nahi genuke batetik, eta bestetik, lortutako parte hartze hori aktiboa, kooperatiboa eta autonomoa izatea,  halaxe sortuko direlako ikasleekin abian jarriko diren Ikaskidetza proiektu aberatsenak . Hala ba, helburu horiek beteko dituzten formazio ereduak jarri ditugu abian. Ikastetxeetan barne funtzionamendua eragitea lortuko duten formazio ereduak. Horretarako, ikastetxe guztietako irakasleekin izango ditugun oinarrizko formazio saioez gain ikastetxe bakoitzeko DINAMIZATZAILEEKIN antolatu ditugu mintegiak. Hauek euren  ikastetxeetan Ikaskide proiektuak dinamizatuko dituzte, horrela pixkanaka ikastetxeak proiektu kooperatibo hauek autonomoki abian jartzeko gaitu arte.

 

Dinamizatzaileekin izandako lehengo saio honetan euren funtzioa zein izango den ondo argitu ostean, Ikaskide proiektuaren ezinbestekoa den gaiari heldu diogu: KONPETENTZIAK. Konpetentziak Ikaskide proiektuaren ardatz garrantzitsutzat ditugunez  Dinamizatzaileen lana izango da ostean, euren ikastetxeetan konpetentzien funtsa ulertarazi, eztabaidatu,hausnartu eta planifikatzea eragitea euren proiektuetan. 

 

Konpetentzien  gaiarekiko ikasi dugu mintegi honetan sei direla konpetentzia orokorrak(dekretuko III. eranskinean jasoak):

HEZKUNTZA GAITASUN OROKORRAK:

1.- Arduraz eta autonomiaz bizitzen ikastea, eta, zehazki, nork bere burua ezagutzen ikastea, norberaren buru-osasuna eta osasun fisikoa zaintzen ikastea eta ohitura osasuntsuak hartzea. Izadiaz eta natura-baliabideez arduraz gozatzen ikastea, gizadi osoaren eta egungo nahiz geroko belaunaldien ondarea diren aldetik.

2.- Ikasten eta pentsatzen ikastea, eta informazioa interpretatzea, sortzea eta ebaluatzea. Erabakiak hartzen eta arazoak konpontzen ikastea, ikasteko eta lan egiteko ohiturak eta ikasteko estrategiak eskuratzea, eta jakintza zientifikoko eta matematikoko metodoak aplikatzen ikastea, jakintza teorikoaren eta praktikoaren alorrek planteatzen dituzten arazoak identifikatzeko eta konpontzeko.

3.- Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egiten ikastea, eta, berariaz, komunikabideak eta informazioko eta komunikazioko teknologiak irizpide kritikoz erabiltzen eta interpretatzen ikastea. Irizpide hori bera jarraitu behar dute ikasleek hizkuntza artistikoarekin, musika-adierazpenarekin eta gorputzaren, plastikaren eta ikusizko alorraren adierazpenekin.

4.- Elkarrekin bizitzen ikastea, eta, berariaz, harreman positiboak izaten eta, gatazka-egoeretan, elkarrizketara eta negoziaziora jotzen ikastea. Halaber, gogoz eta demokratikoki parte hartzen ikastea, lankidetzan jarduten eta taldean lan egiten ikastea, eta aniztasuna errespetatzen ikastea.

5.- Pertsona gisa garatzen ikastea, norbera izanda, eta emozio negatiboak kontrolatzea eta nork bere burua modu positiboan eta errealistan balioestea. Pertsona autonomoa izatea, norberak hartutako erabakien ardura hartzea, eta printzipio etikoei jarraitzea.

6.- Egiten eta ekiten ikastea, erabakiak eta ardurak hartzeko ekimena izatea, esfortzua eta zailtasunak gainditzeko ahalegina balioestea, eta ekintzailea izatea, bizitzaren alor guztietan.

 

Horiek izango dira  IKASKIDE proiektuak zedarrituko dituzten konpetentziak. Alegia, gure Ikaskide proiektuak konpetentzia horien lanketarako gune izan behar dira(ez derrigorrez guztiak batera, noski) gaitasun horitan hezi nahi ditugulako gure ikasleak etorkizuneko hiritar eredugarri izatea nahi badugu(horiexek dira hezkuntzako oinarrizko konpetentziak). Eta aldi berean gure proiektuei forma emateko  pista ere izango dira konpetentzia hauek. Azken batean gure Ikaskide proiektuak  aurrera eramateko diseinatuko ditugun sekuentzietan hauexek har ditzakegulako ardatz muina diseinatzerako orduan.

 

Konturatzen bazarete, konpetentzia orokor hauetan IKASKIDETZAren ardatz diren bi konpetentzia ere ageri zaizkigu: Ikasten ikastea(zerrendatutako 2.konptentzia) eta Elkarrekin ikastea(zerrendatutako 4.konpetentzia). Horiek biak ba beste konpetentzia guztiak barnebilduko dituzten konpetentziatzat hartzen ditugu Ikaskidetza proiektuan. Ikusten duzuenez ez dago ba Ikaskidetza proiektua konpetentzia gabe ulertzerik eta ezta alderantziz ere!Irudia

 

IKASKIDETZAREN PRINTZIPIOAK (2. formazio saioa:oinarrizko formazioa)

Irudia

Ikaskide taldearen helburua  hezkuntza kooperatiboan  heztea dela  dio blog honen izenburuak berak. Hala ba, norabide guztietan gauzatu nahi dugu egiteko hori; alegia, eta sarearen metafora behartuaz helburu dugu Ikaskidetza lan eredu bilakatzea, bai geure artean, bai gurekin proiektu honetan parte hartzen diharduten ikastetxe ezberdinen artean, bai ikastetxe horietako bakoitzeko lan taldearen bertan eta nola ez, batez ere irakasle horien ikasle taldeetan. Horregatik diogu ba, sare gisa antolatzen garela, interakzioz beteriko amarauna eraiki  gura dugulako. Eta noski, horretarako geure formazioa formatu  eta maila ezberdinetan eskaintzen dugu, eremu guztietara iritsi nahi dugulako(gure aholkulari eta ikastetxeen arteko interakziotik, ikastetxe ezberdinen arteko interakziora, hortik ikastetxe bakoitzeko irakasleen arteko interakziora eta bukatzeko ikasleen arteko interakziora). Spiderman edo armiarma gizona bezain besteko poderiorik ez dugu izanen beharbada, baina behintzat ikastetxeei luzatu diegu lehengo sare soka.

 Baina sare hori sare izatea bezain besteko garrantzitsua da Sare Tinkoa izatea. Hots, beste sarekada bat eman orduko lehenengo saretze hori sendotzea behar genuen. Horretarako,  2.formazio saio hau  IKASKIDE taldeko partaide guztiei zabalduta egon da, oinarrizko formazioa eskaintzeko asmoz. Ikaskidetzarren printzipioak  eta ardatzak ulertzea izan du helburu, oinarria finkatzea ba. Horretarako ikastetxe guztietako kide bakoitzak kooperatiboki lan egiteak suposatzen duenaren gainean hausnartu du ariketa dinamiko batekin. Ariketa horren bidez, irakasleak eurak taldean jarri ditugu eta soinua zer den definitzea izan dute egiteko eskaini dizkiegun hainbat material eta baliabiderekin. Alegia, eurak ikasleak jartzen dituzten tesitura berdintsuan jarri ditugu. Esperimentu honen bidez lan kooperatiboaren ezaugarriak identifikatzeko gai izan dira. Ariketa honetatik ondorioztatu dugu IKASKIDETZA taldean eta kooperazioan ematen den ikaskuntza dela.Hala ba Ikasten ikastea konpetentzia eta Elkarrekin ikastea konpetentzia barnebiltzen ditu Ikaskidetzak. Eta bere ardatzak nagusiak honakoak dira: helburu komuna izatea taldeak, elkarmenpekotasun positiboa, bakarkako erantzukizuna eta aurrez aurreko komunikazioa.  Horiexek ba, nolabait esateko, IKASKDETZAren oinarrizko  printzipio eta ardatzak.

Bete dugu 2.formazio saio honetarako geneukan helburua! Orain prest gaude beste sare soka bat luzatu eta gure formazioa maila ezberdinetara zabaltzeko, sarea(dagoeneko tinkoa) handiagotzeko, amaraunaren beste ilara bat egiteko.